_/i\_ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว_/i\_
 

 
คณะเจ้าหน้าที่อบต.บ้านไร่ อส. และอปพร. สแตนด์บายตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว สร้างความอบอุ่นอย่างดียิ่ง

ถนนสายดอกไม้ ในปี 2558
ทางอตบ.บ้านไร่ โดยนายกเอก
ได้พัฒนาช่วงปากทาง เปลี่ยนรูปแบบ
สวนหย่อมดอกไม้ ให้แปลงใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้น
สร้างความประทับใจกับนัักท่องเที่ยว
ต้องแวะจอดรถบัันทึกภาพกลัับไป
พร้อมคำกล่าวชมผู้บริหารอบต.ชุดนี้ทุกคน

ต้องขอขอบคุณคณะบริหารอบต.บ้านไร่
ที่ให้ความสำคัญกัับพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อชุมชนชาวบ้านไร่ อย่างแท้จริง

==================================================================================================================================================

นับเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับพี่น้องชาวบ้านไร่ โดยเฉพาะหลาย ๆ หมู่บ้านที่อยู่ ถนนสายไม้หอม เส้นทางสายดอกไม้ สู่ทุ่งดอกกระเจียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยเฉพาะนายกเอก นายสงกรานต์ เขตจันทึกได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่นี้
ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่ตั้งอยู่สุดปลายเส้นทางถนนสายนี้
โดยมีโครงการ ปรับภูมิทัศน์ สองข้างทางให้สวยงาม เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าสู่บ้านไร่
ได้จัดงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ปากทาง สองข้างทาง เป็นอันดับแรก ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของทุก ๆ ปี
ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยว เข้ามายังเส้นทางนี้ หลายแสนคน โดยเฉพาะช่วง มิย. กค. และสค. ซึ่งเป็นเทศกาลดอกกระเจียวบาน รวมทั้งช่วงปีใหม
ทางคณะผู้บริหาร อบต.บ้านไร่ ชุดใหม่นี้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ที่ต้องปรับปรุง เพิ่มความสวยงาม เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
และจากปากทางเข้ามายังพื้นที่นี้ ทั้งสองข้างทางยังได้มีการ ปลูกต้นแตรนางฟ้า หรือชาวบ้านเรียกดอกลำโพง
ต้นไม้ชนิดนี้ จะออกดอกสวยงาม ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเย็น ยังมีกลิ่นหอม อบอวล จากเกษรดอกแตรนางฟ้า ตลอดทั้งคืน
ต้นไม้ชนิดนี้สามารถเจริญเติบโต ได้ในพื้นที่ ที่มีอากาศ เย็น เท่านั้น
จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี สำหรับการเริ่มต้น นำดอกไม้หอมชนิดนี้มาลงแปลงไว้ทั้งสองข้างทางเพื่อรองรับอนาคตในชื่อถนนว่า "ถนนสายไม้หอม"
จากช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานปี 2556 ไ้ด้เป็นอีกจุด ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องจอดรถ แวะเก็บภาพทรงจำกลับไป

"เส้นทาง ถนนสายไม้หอม นี้จะเป็น ถนนสายแรก และสายเดียวในประเทศไทย"
 

 

และคอยพบกับโครงการต่าง ๆ จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เพื่อพัฒนามอบแด่นักท่องเที่ยวทุกๆคนเร็ว ๆ นี้

ทาง ชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว จะติดตาม นำผลงานนี้มาเสนอท่านในโอกาสต่อ ๆ ไป...

 

กลับหน้าแรกชมรมที่พักทุ่งดอกกระเจียว

 

copyright@2007 -2014 baankrajeaw.com all right reserved.