_/i\_ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว_/i\_
 

 

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องบ้านหนองใหญ่ ในพื้นที่ต้นกำเนิด "ทุ่งดอกกระเจียว" ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ที่ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากท่านสส.อนันต์ ลิมปคุตถาวร กับทางจังหวัดฯ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ที่ได้ร่วมกันจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ฯกว่า 11 โรงเรียน ในการเพาะพันธุ์ต้นกระเจียว จำนวนกว่า 20,000 ต้น
เพื่อนำต้นกระเจียวที่เด็กนักเรียนในพื้นที่ฯ เพาะ และขยายพันธุ์ำได้ นำเข้าสู่พื้นที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
เพื่อนำมาปลูกลงในบริเวณพื้นที่ ที่ดอกกระเจียวขึ้นมาทุก ๆ ปี เป็นเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ฯ
มีความรัก และผูกพันธ์กับทุ่งดอกกระเจียว ทั้งยังได้ความรู้ และอนุรักษ์ให้ดอกกระเจียวในพื้นที่มีมากกว่าเดิม
ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 11 โรงเรียน กว่า 300 คน พร้อม "ชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว"
และหัวหน้าพร้อมภาคส่วนราชการในอำเภอเทพสถิต ร่วมกันนำต้นกระเจียวคืนสู่ทุ่งฯ
โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายอำเภอ นายศรีชัย ร่วมด้วยอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ในการสนับสนุนโครงการ กระเจียวคืนทุ่ง ดังกล่าว กับชื่องาน "หนึ่งปี หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน หนึ่งดอก"
โดยในปีนี้ ได้จัดงานโครงการนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 16 พย. 2556 ในเวลา 09.00 น.
โดยมีท่านนายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในโครงการนี้
 

 

 

กลับหน้าแรกชมรมที่พักทุ่งดอกกระเจียว

 

copyright@2007 -2011 baankrajeaw.com all right reserved.